ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene voorwaarden V19 (22-08-2018)

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op: 

LSL-ONLINE.NL

‘s-Gravenweg 328c

2911BK Nieuwerkerk aan den IJssel

 Tel: 0180757172
E-mailadres: info@lsl-online.eu
KVK: 52494330
BTW NR: NL8504.70.584.B01

 

Hieronder vallen tevens de volgende webshops:

 

 

WWW.LSL-ONLINE.NL

 


Artikel 1 Algemeen

1 Door uw bestelling via een van onze webwinkels, via de e-mail, op enige andere wijze geeft u te kennen dat u met de algemene aankoopvoorwaarden akkoord gaat. Alle vermelde bedragen zijn in Euro inclusief de BTW (21%)

2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden artikelen en op alle met u (klant) gesloten overeenkomsten en diensten. Uitgezonderd hierbij zijn de aankopen die u bij ons in de winkel doet.

3 Alle goederen blijven eigendom van LSL-Online tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. 

4 Alleen correct ingevulde bestelformulieren kunnen in behandeling worden genomen. 
U dient een geldig adres, e-mail adres en telefoonnummer in te vullen op het bestelformulier. 

Bij twijfel over de juistheid van de door de klant verstrekte gegevens, hebben wij het recht de bestelling niet in behandeling te nemen, dan wel melding te maken bij de internet provider in geval van misbruik of fraude. 

5 Levering van artikelen vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
Bij de meeste producten vermelden wij de  verwachte levertijd. (niet bij alle webshops)

6 LSL-Online heeft het recht haar algemene verkoopvoorwaarden ten alle tijden te wijzigen.

7 Niets van onze websites mag door derden gebruikt worden zonder toestemming vooraf vanuit LSL-Online

Alle rechten van deze site, zowel het logo, de teksten als overige afbeeldingen zijn voorbehouden aan LSL-Online

Artikel 2 Bestellen


1 Bestellingen kunnen via een van onze webshop geplaatst worden. op deze manier worden uw bestelgegevens goed bewaard.

2 Er is geen minimum bestelbedrag.

3 LSL-Online heeft altijd het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden zoals vooruitbetaling of verzending onder rembours te verbinden.

4 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat LSL-Online uw bestelling in behandeling heeft genomen. Indien u een bestelling bij een van onze webshops plaats moeten wij u erop wijzen dat u een betalingsverplichting aangaat.

5 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen, of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet is LSL-Online niet aansprakelijk, tenzij er voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door LSL-Online.

Artikel 3 Levering

1 Leveringen door LSL-Online vinden binnen Nederland plaats door PostNL, DPD, DHL, UPS of een andere verzendpartner. 

Leveringen buiten Nederland worden veelal door DPD gedaan.

2 Doordat LSL-Online haar leveringen uitbesteedt aan derden kunnen wij niet gerechtelijk verantwoordelijk worden gesteld voor de integriteit van de afleverwijze van de door u bestelde producten door de vervoerder. 

3 U ontvangt een e-mail wanneer de bestelling door ons verwerkt en verzonden is. 

4 Vanaf het moment dat de bestelling betaald is duurt het in de regel maximaal 7 werkdagen voordat de  bestelling wordt verzonden. Indien producten niet voorradig zijn of besteld moeten worden kan dit langer duren. Bij veel artikelen staan de verwachte levertijden.

5 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal LSL-Online, in overleg met u, een zowel qua prijs als kwaliteit vergelijkbaar artikel leveren dan wel het product na te leveren.


6 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 14 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan. 

7 Alle gemelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht  of aansprakelijkheid.

8 Indien LSL-Online niet binnen korte termijn kan leveren of dat de levering duidelijk langer dan 30 dagen zal duren, zullen wij dit direct aan u melden en in overleg met u handelen.

9 Wanneer u een bestelling terugstuurt, weigert of niet ophaalt bij het postkantoor zullen wij contact met u zoeken om de reden daarvan te achterhalen. Als er geen gehoor wordt gegeven, zullen toekomstige orders vanuit uw kant niet meer door LSL-Online in behandeling worden genomen. 

10 Indien een bestelling om welke reden dan ook op uw eigen verzoek nogmaals naar u verzonden moet  worden, zullen de standaard verzendkosten weer in rekening gebracht moeten worden. Deze kosten dient u vooraf over te maken op het rekeningnummer van LSL Online

Artikel 4 Betaling (Betalingsmogelijkheden kunnen verschillen per webshop)

1a Door het totaal bedrag vooraf over te maken via overschrijving, internet bankieren, via betaling met IDEAL, Creditcard of Paypal. 

Voor klanten uit het buitenland bieden wij tevens Mistercash en Sofort banking als betaalmiddel. 

1.b Voor betaling via IDEAL rekenen wij niets extra, voor creditcard betalingen rekenen wij bij enekele webshops extra.

1.c Online betalingen verlopen via Mollie BV, dit is een van Nederlands grootste Payment Service Providers.

2 Bij vooruitbetaling dient het orderbedrag binnen 7 werkdagen overgemaakt te worden. 

3 Bestellingen worden niet eerder verzonden voor de betaling is bijgeschreven op de rekening van Martijns Motorkledingshop


LET OP! Vermeld altijd het ordernummer bij uw overschrijving dat u automatisch ontvangt bij het bestellen op onze webshop.

4 Betalingen kunt u overmaken naar:
Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F
IBAN: NL07 RABO 0157 5321 00
BIC: RABONL2U

Paypal: info (@) martijnsmotorkleding (.) nl


5 Indien u niet (tijdig) betaald behoudt LSL-Online zich het recht voor de 
overeenkomst te ontbinden en geen verdere overeenkomsten aan te gaan met u. 

Artikel 5 Prijzen

1 LSL-Online is gerechtigd prijzen tussentijds aan te passen. 

2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is LSL-Online bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, exclusief kosten van verzending en optionele  verzekering van de verzending.

4 LSL-Online  is ook na het tot stand komen van de overeenkomst  bevoegd wijzigingen in het tarief van belastingen (BTW) aan u door te berekenen.

Prijsverhogingen worden tijdig aan u doorgegeven, u heeft dan ook het recht om de overeenkomst op te  zeggen indien u het niet eens bent met deze prijsverhoging.


5 Verzendkosten: Voor een overzicht van de door Revshop gehanteerde verzendkosten kunt u bij de producten onder het tabje "verzendkosten" kijken.


Artikel 6 Garantie


1 LSL-Online garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen, deze garantie periode staat gelijk aan de garantie periode van de fabrikant van het door u aangekochte artikel, na aflevering onder de onder artikel 7 genoemde voorwaarden.

2 Aanspraak op de garantie kan alleen binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek bij LSL-Online worden ingediend met een korte beschrijving van het gebrek.

3 Indien aan in 6.2 gestelde voorwaarden is voldaan, repareert of vervangt LSL-Online het artikel dan wel vergoedt LSL-Online de aankoopprijs of een deel daarvan, (ter keuze van LSL-Online, zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen . 

4 De garantie is niet van toepassing indien u wijzigingen aan het artikel of product hebt aangebracht; er  sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of ondeskundig gebruik, zoals het niet in acht  nemen van de eventueel bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove  onachtzaamheid; LSL-Online niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld  voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

5 LSL-Online, bied geen garantie op slijtageonderdelen en electrische delen.

Artikel 7 Productgebruik

1 Vanwege de aard van sommige materialen geldt voor alle kledingstukken tenzij anders vermeld in het  wasvoorschrift dat ze het beste met de hand gewassen kunnen worden in lauw water met speciaal wasmiddel. LSL-Online adviseert om producten niet in de droger te drogen tenzij  anders vermeldt. 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1 De aansprakelijkheid van LSL-Online met betrekking tot de verkoop en  levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 6 geregelde garantie. 

2 LSL-Online is niet aansprakelijk voor de door leveranciers of  producenten verstrekte technische gegevens.

3 Voor alle overige zaken geldt dat de aansprakelijkheid van LSL-Online  beperkt is tot het bedrag van de aankoop zoals vermeld op de factuur.

4 Verwijzingen naar andere sites

LSL-Online. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarmee een link vanuit deze site gemaakt wordt.  Dergelijke verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het  bestaan ervan. Mocht U evenwel technische problemen vaststellen of bedenkingen hebben bij de  inhoud van die sites, dan kunt u dat melden, wij nemen meteen maatregelen om de betreffende links aan te passen of te verwijderen.

Artikel 9 Klachten, ruilen en restitutie 

1 Door de wet kopen op afstand heeft u juridisch het recht om binnen een termijn van 14 dagen na het  doen van u bestelling deze alsnog te annuleren. Dit kunt u doen d.m.v. een e-mail aan info@lsl-online.eu met vermelding van uw naam en ordernummer en eventuele wijzigingen.

2 Wanneer u niet binnen deze termijn van 14 dagen reageert, gelden de producten als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

3 Speciaal bestelde artikelen (artikelen die niet standaard in ons assortiment zitten) worden niet  teruggenomen.

4 Wanneer de bestelde producten niet aan uw verwachtingen voldoen of u hebt een verkeerd product  besteld, dan kun u de producten in overleg en ter onzer beoordeling ruilen of kan er restitutie verleend worden. 

5 Indien het product onderweg is op het moment van annuleren/ wijzigen, wordt het product pas  vervangen/ geld teruggestort wanneer u het artikel binnen 14 dagen compleet, in originele verpakking,  ongebruikt en voldoende gefrankeerd terug hebt bezorgd aan LSL-Online.

6 Om in aanmerking te komen voor het ruilen van het product dan wel een restitutie dient u aan de  volgende voorwaarden voldoen: 

•U dient ons binnen 14 dagen op de hoogte te stellen van uw klacht, uw verzoek om te ruilen of uw verzoek tot restitutie. Dit dient u te doen middels een e-mail of brief. 

•Het artikel dient binnen 14 dagen na het overleg met LSL-Online in het  bezit van LSL-Online te zijn. U dient het artikel voldoende gefrankeerd retour te sturen aan LSL-Online. We raden u hierbij aan om een bewijs van uw verzending te bewaren.

LSL-Online is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging tijdens de retour zending. Verzend nooit het product retour voordat u hierover overleg hebt gehad met LSL-Online We zullen u instructies geven omtrent hoe te handelen m.b.t. het retourneren. 

•Het product dient terug te worden gestuurd in de originele verpakking, ongebruikt, ongewassen, niet beschadigd en met eventueel aangehechte kaartjes. 

•In geval u het artikel wilt ruilen voor een ander artikel zullen wij de eventuele meerprijs van het artikel in rekening brengen. Dit bedrag dient u vooraf te voldoen op het rekeningnummer van LSL-Online

•Bij verzoek tot restitutie wordt het aankoopbedrag binnen 30 dagen retour gestort op uw bank of girorekening indien u aan bovenstaande voorwaarden heeft voldaan. 

•Speciaal gemaakte artikelen (Bagster tankhoezen) en electrische delen worden over het algemeen niet terug genomen. Indien wij wel besluiten dat u deze mag retourneren dan kunnen wij een zogenaamde restocking fee voor vragen van ca 25%.

•Alleen voldoende gefrankeerde zendingen worden aangenomen! Ongeacht de reden van retour zenden.  Niet voldoende of geheel niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen en weer retour afzender gezonden! 

7 Producten uit de aanbieding kunnen normaliter niet geruild worden, informeer voordat u een product  besteld of dit ook voor uw product geldt.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van LSL-Online, totdat u aan al  uw (betaling) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat. 

2 LSL-Online is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling  is vereist de artikelen die het eigendom van LSL-Online zijn gebleven bij u weg te (laten) halen en te verkopen. 

Artikel 11 Communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet (behoorlijk) overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en LSL-Online ,dan wel tussen LSL-Online en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen u en LSL-Online, is LSL-Online niet aansprakelijk. Dit tenzij en er sprake mocht zijn van bewezen opzet en / of grove schuld of nalatigheid vanuit LSL-Online.

Artikel 12 Wijziging algemene voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze  voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 14 Privacy -verklaring
LSL-Online vindt het belangrijk dat de door u verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. LSL-Online zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van uw bestelling. 

Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij uw naam en afleveradres nodig om de bestelling uit te kunnen voeren.

Klantenservice

Nieuwsbrief & updates ontvangen

Voornaam
Achternaam
E-mail

Copyright 2020 WWW.LSL-ONLINE.NL

Filter Product

|

Build on Onetoshop